Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

Misiune

   Agenţia Naţională Antidoping este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.960 din 17.11.2014 “pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidoping”.

   Agenţia are misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor Programului de guvernare prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii la nivel naţional a fenomenului de dopaj, a încurajării practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor, a promovării şi susţinerii cercetărilor cu privire la fenomenul dopajului în sport, precum şi a elaborării reglementărilor specifice domeniilor sale de activitate, inclusiv ajustării lor la standardele şi normele internaţionale.

 

   În vederea realizării misiunii sale, Agenţia are următoarele funcţii de bază:

1) elaborarea şi realizarea, în limitele competenţei, a programelor şi planurilor naţionale de acţiuni în următoarele domenii: prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj; încurajarea practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiului de fair-play în sport;

2) promovarea şi susţinerea cercetărilor cu privire la fenomenul dopajului în sport;

3) colaborarea cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, a Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv şi a structurilor sportive în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor ce ţin de domeniu;

4) gestionarea, elaborarea şi aprobarea finanţării, precum şi exercitarea controlului asupra folosirii mijloacelor băneşti pentru realizarea programelor anuale ce ţin de domeniul de activitate a Agenţiei;

5) organizarea şi coordonarea implementării politicilor în domeniile de competenţă, asigurînd aplicarea uniformă a legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniile vizate;

6) sprijinirea cercetărilor ştiinţifice în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului de dopaj în sport;

7) asigurarea colaborării internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport, prin încheierea şi executarea acordurilor şi a tratatelor internaţionale din domeniu;

8) organizarea şi desfăşurarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru necesităţile ce ţin de domeniul de activitate a Agenţiei;

9) coordonarea activităţilor de pregătire, instruire şi reciclare a cadrelor în domeniul de activitate;

10) organizarea seminarelor, conferinţelor, simpozioanelor tematice şi stabilirea relaţiilor de colaborare internaţională în sferele de activitate;

11) susţinerea şi întreprinderea măsurilor pentru impulsionarea procesului de atragere a investiţiilor străine în domeniu;

12) asigurarea, respectarea şi realizarea prevederilor acordurilor şi tratatelor internaţionale, a actelor legislative şi normative în domeniu;

13) aplicarea şi respectarea procedurilor, în limitele prevăzute de standardele internaţionale, completarea documentelor-tip aferente activităţii de prevenire şi combatere a dopajului în sport;

14) exercitarea de alte funcţii, conform legislaţiei în vigoare.

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt , 180

of. 710, 711; 712; 713

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md