Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

Etapele

Procesul testării doping

 

1 Control doping
Tu poţi fi selectat pentru controlul doping oriunde și oricând.

 

2 Notificarea sportivului
Ofiţerul de control doping (OCD) sau însoţitorul te va înștiința că ai fost selectat pentru controlul doping. Tu vei fi rugat să semnezi un formular care confirmă că ai fost informat despre drepturile şi obligațiile tale.

 

3 Prezentarea la staţie

Tu trebuie să te prezinţi la staţia de control doping cât mai curând posibil. Din momentul notificării că ai fost selectat pentru controlul doping, pînă la finalizarea procesului de prelevare a probei, tu vei fi însoţit tot timpul.

 

4 Selectarea vasului
Tu vei alege personal unul dintre vasele de prelevare sigilate.

 

5-6 Prelevarea probei

• Volumul minim cerut de 90 ml trebuie să fie prelevat

• Vei fi rugat apoi să ridici sau să-ți dai jos haina astfel încît să poţi oferi o vedere neobstrucţionată a procesului de prelevare a probei

• OCD sau chaperone de acelaşi sex va observa procesul de prelevare a probei.

 

07 Divizarea probei
Tu vei alege personal unul dintre seturile sigilate de prelevare a probei. Vei diviza proba în sticlele A şi B. În primul rând vei turna urina în sticla B până la linie. Apoi, vei turna urina rămasă în sticla A, lăsând o cantitate mică de urină în vasul de colectare.

 

08 Sigilarea probelor
Sigilează sticlele A și B.

 

09 Concentraţia urinei
OCD va măsura concentraţia probei de urină pentru a se asigura că nu este prea diluată pentru a fi analizată.
Dacă este prea diluată, vei fi rugat să prelevezi adiţional o altă probă.

 

10 Semnarea formularului
Vei completa formularul de control doping, prin:
• furnizarea informațiilor cu caracter personal
• indicarea substanțelor pe care le-ai administrat: medicamentelor prescrise sau neprescrise, precum şi suplimentelor alimentare
• menționarea obiecţiilor sau comentariilor, în cazul în care sunt, cu privire la procesul testării doping
• confirmarea că toată informația, numerele indicate și codul numeric al probei sunt corecte
• semnarea și primirea copiei de pe formularul de control doping

 

11 Analizarea probelor
Probele vor fi expediate laboratorului acreditat de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) în condiţii de strictă confidențialitate și asigurând menţinerea lanţului de securitate a acestora.
Proba A va fi analizată, dar proba B va fi păstrată în siguranță pentru efectuarea testelor suplimentare, în caz de necesitate. Laboratorul va raporta rezultatele Organizației anti-doping responsabile și AMAD. 

 

Pentru divertisment şi o revizuire informativă a datelor prezentate în acest pliant, consultați video cu referire la controlul doping pe site-ul AMAD: 

www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/doping-control-process-for-athletes 

 

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt , 180

of. 710-715

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md