Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

Principii și valori ale sportului curat

Principii și valori ale sportului curat

Valoarea intrinsecă a sportului, numită adesea „spiritul sportului” este căutarea etică a excelenței prin perfecțiunea dedicată a talentelor naturale ale fiecărui sportiv.

Sportul curat este un mediu în care sănătatea sportivilor este protejată și în care li se oferă posibilitatea de a urmări performanțe de nivel înalt fără utilizarea de substanțe și metode interzise.

Procedând astfel, sportul curat protejează spiritul sportului, care este celebrarea spiritului, trupului și minții sale și se reflectă în valorile pe care le găsim în și prin sport, inclusiv:

• Sănătate

• Etică, fair-play și onestitate

• Drepturile sportivilor

• Excelență în performanță

• Caracter și educație

• Distracție și bucurie

• lucru in echipa

• Dăruire și angajament

• Respectul pentru reguli și legi

• Respect pentru sine și pentru alți participanți

• Curaj

• Comunitate și solidaritate

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt , 180

of. 710-715

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md