Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

SUT

Scutirea pentru Uz Terapeutic (SUT)

Sportivii, ca toți oamenii, pot avea boli sau afecțiuni care le impun să ia anumite medicamente sau să se supună unor proceduri și tratamente medicale. Dacă medicamentul pe care îl ia sau metoda pe care un sportiv trebuie să o utilizeze pentru a trata o boală sau o afecțiune este inclusă în Lista interzisă a Agenției Mondiale Antidoping (WADA), o scutire pentru uz terapeutic (SUT) poate oferi sportivului respectiv dreptul de a lua o substanță sau de a utiliza o metodă interzisă.

Scutirile pentru uz terapeutic sunt verificate și aprobate de către – Comisia de Acordare a Scutirilor pentru Uz Terapeutic (CSUT).

Scutirile pentru uz terapeutic acordate de Agenția Națională Antidoping (ANAD) sunt valabile doar la nivel national, pentru testările în competiție și în afara competiției.

Care sunt criteriile pentru acordarea SUT?

a) Substanța sau metoda interzisă în cauză este necesară pentru a trata o afecțiune medicală diagnosticată susținută de dovezi clinice relevante. Utilizarea substanței sau metodei interzise poate face parte dintr-o investigație de diagnosticare necesară, mai degrabă decât un tratament în sine.

b) Utilizarea în scop terapeutic a substanței sau metodei interzise în funcție de balanța probabilităților, nu va face să crească performanța mai mult decât revenirea la starea normală de sănătate a sportivului, în urma tratamentului afecțiunii medicale acute sau cronice. O stare de sănătate normală a sportivului trebuie determinată individual.

c) Substanța sau metoda interzisă este un tratament pentru afecțiunea medicală și nu există alternativă terapeutică permisăMedicul trebuie să explice de ce tratamentul ales a fost cel mai potrivit, de ex. bazat pe experiență, profiluri cu efecte secundare sau alte servicii medicale. justificări, inclusiv, dacă este cazul, practică medicală specifică zonei și capacitatea de acces la medicamente. În plus, nu este întotdeauna necesar ca sportivul să încerce și să nu-i reușească alternativele înainte de folosirea substanței sau metodei interzise.

d) Necesitatea folosirii unei substanțe sau metode interzise nu este o consecință, parțială sau totală, a utilizării (fără o SUT) a unei substanțe sau metode anterioare, care era interzisă la momentul unei astfel de utilizări.

Cine ar trebui să aplice pentru o SUT la ANAD, unde și când?

În primul rând, verifică dacă medicația pe care vrei să o iei sau metoda pe care intenționezi să o folosești apare în Lista Interzisă.

Ai responsabilitatea de a-ți informa medicii că ești sportiv și că te supui testărilor doping, și aceștia ar trebui să verifice Lista Interzisă de fiecare dată când îți prescriu medicamente sau metode de tratament. Dacă substanța sau metoda sunt interzise, verifică cu medicul dacă există alternative terapeutice care nu sunt interzise. Dacă nu există, atunci trebuie să aplici pentru o SUT.

În al doilea rând, verifică ce nivel competițional ai (național, internațional) pentru a determina la ce Organizație/Federație Internațională trebuie să aplici pentru o SUT.

Dacă ești sportiv de nivel național, care concurează într-o disciplină sportivă la nivel naţional, conform definiţiei elaborate de fiecare organizaţie naţională anti-doping, cu respectarea Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii, trebuie să aplici pentru o SUT  la ANAD, conform procedurii, imediat ce ai nevoie, cu excepția urgențelor sau circumstanțelor excepționale.

Pentru substanțele interzise doar în competiție, trebuie să aplici pentru o SUT cu cel puțin 30 de zile înainte de competiția la care vrei să participi.

Dacă nivelul tău competițional este sub cel Național, așa cum este definit mai sus, ai dreptul să aplici pentru o SUT retroactivă dacă ai fost testat de ANAD sau orice altă Organizație Anti-Doping.

IMPORTANT

O SUT acordată de CSUT a ANAD este valabilă doar la nivel național. Dacă devii între timp sportiv de nivel internațional, sau participi la Jocuri Majore, acea SUT nu va fi validă decât dacă este recunoscută de către Federația Internațională (FI) relevantă sau Organizatorul de Jocuri Majore (OJM). Este responsabilitatea ta să verifici dacă SUT emisă de CSUT a ANAD este recunoscută de FI sau OJM fără a trimite o cerere de recunoaștere. ANAD te poate asista în determinarea nivelului tău competițional și al cerințelor pentru o SUT, și, în cazul în care va fi nevoie, să te asiste în vederea recunoașterii SUT de către o FI sau OJM.

Pot obține o SUT retroactivă?

Da, atunci când:

a) a fost necesar un tratament de urgență pentru o afecțiune medicală;
b) nu a fost suficient timp, oportunitate sau alte circumstanțe excepționale care l-au împiedicat pe sportiv să depună (sau CSUT să ia în considerare) o cerere de acordare SUT înainte de recoltarea probei;
c) datorită priorității la nivel național a anumitor sporturi, ANAD nu a permis sau nu a solicitat sportivului să aplice pentru o eventuală SUT ;
d) dacă o OAD alege să recolteze o probă de la un sportiv care nu este de nivel internațional sau național și acel sportiv utilizează o substanță sau metodă interzisă în scop terapeutic, OAD va permite sportivului să solicite o SUT retroactivă; sau
e) sportivul a utilizat o substanță interzisă în afara competiției, în scop terapeutic, acea substanță fiind interzisă doar în competiție

IMPORTANT!

Folosirea unei substanțe interzise înainte să se emită o SUT poate rezulta în rezultate analitice adverse și o potențială încălcare a reglementărilor anti-doping. În caz că este nevoie să aplici pentru o SUT retroactivă după ce ai fost testat, este recomandat să ai pregătit un dosar medical pe care să îl trimiți spre evaluare.

Cum să aplici pentru o SUT la ANAD?

Sportivul de nivel naţional împreună cu medicul sportiv completează formularul SUT şi întocmesc dosarul cu dovezile medicale care trebuie să includă:

a) istoricul medical detaliat;

b) rezultatele tuturor examinărilor speciale;

c) rezultatele investigaţiilor de laborator;

d) radiografiile relevante, pentru a justifica solicitarea SUT.

Sportivul trebuie să păstreze copii ale tuturor documentelor și informațiilor depuse.

O solicitare SUT va fi luată în considerare de CSUT doar de la data primirii unui formular de solicitare completat corespunzător, însoţit de toate documentele corespunzătoare. Solicitările incomplete vor fi înapoiate sportivului pentru completare şi retrimitere.

Când primesc o decizie la SUT?

Decizia CSUT va fi comunicată în scris în termen de 21 de zile de la data primirii unui dosar complet pentru SUT.

Când se reînnoiește o SUT?

Fiecare SUT va avea o perioadă determinată, după cum este decis de CSUT, şi la finalul căreia SUT va expira automat. Dacă sportivul trebuie să continue utilizarea substanţei sau metodei interzise după expirare, el/ea trebuie să depună o cerere pentru o nouă SUT, înainte de expirarea termenului, astfel încât să fie timp suficient pentru ca o nouă decizie pentru o  SUT să poată fi emisă înainte de expirarea termenului.

IMPORTANT!

Prezența, utilizarea, deținerea sau administrarea substanței sau metodei interzise trebuie să fie în concordanță cu termenii din SUT. Prin urmare, dacă aveți nevoie de o dozare, frecvență, cale sau durată de administrare diferită din punct de vedere material, trebuie să contactați ANAD, deoarece vi se poate cere să solicitați un nou SUT. Unele substanțe și doze, de ex. insulină, sunt adesea modificate în timpul tratamentului și aceste fluctuații posibile ar trebui menționate de medicul curant în cererea SUT și ar fi de obicei acceptate de CSUT.

Ce se întâmplă dacă îmi este respinsă aplicația pentru o SUT?

O solicitare SUT va fi luată în considerare de CSUT doar de la data primirii unui formular de solicitare completat corespunzător, însoţit de toate documentele corespunzătoare. Solicitările incomplete vor fi înapoiate sportivului pentru completare şi retrimitere. Câteodată, se pot cere documente suplimentare precum analize de laborator, teste de diagnostic care lipsesc, sau orice alte informații pe care CSUT le consideră importante.

Ce se întâmplă dacă FI sau OJM nu-mi recunoaște SUT?

Dvs. sau ANAD aveți la dispoziție 21 de zile să raportați problema la AMAD spre revizuire, pentru o decizie nefavorabilă a CSUT IF sau a OMJ. La AMAD vom trimite aceleași informații pe care le-am furnizat CSUT în baza cărora au dat decizia de a respinge SUT. Trimiteți documentele la adresa: 

WADA Medical Director, World Anti-Doping Agency, 800, Square Victoria, Montreal, H4Z 1B7, QC Canada

Adresa de email: medical@wada-ama.org

În așteptarea deciziei AMAD, SUT emisă de ANAD rămâne valabilă numai pentru testarea în competiție la nivel național și testarea în afara competiției. Dacă decizia nu este trimisă AMAD pentru examinare, SUT devine invalidă pentru orice scop la expirarea termenului de 21 de zile pentru revizuire.

Confidențialitatea datelor

Toate informațiile conținute într-un formular SUT, inclusiv informațiile medicale justificative și orice alte informații legate de evaluarea cererii dvs. sunt păstrate strict confidențiale.

Sportivii sunt informați de siguranța folosirii datelor personale pe formularul de control doping, și pe formularul de solicitare a SUT, unde semnează pentru consimțământ.

Un sportiv care solicită acordarea unei SUT sau recunoaşterea unei SUT trebuie să-şi dea consimţământul scris.

 

Regulament Procedura de acordare SUT

 

Formular Scutire de uz terapeutic 2022

 

SUT_SITE_ANAD

 

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt , 180

of. 710-715

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md