Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

Subdiviziuni

Serviciul juridic şi resurse umane

Asigură asistenţa juridică în cadrul activităţii Agenţiei, respectă aplicarea prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare, elaborează şi prezintă propuneri de modificare a legislaţiei naţionale prin armonizarea ei cu reglementările internaţionale din domeniul antidoping, aplică măsuri de sancţionare a cazurilor de dopaj, Gestionează resursele umane, organizează evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Agenţiei.

 

Russian

Serviciul de testări ale substanţelor interzise

Asigură organizarea şi realizarea controlului doping în cadrul competiţiilor şi înafara acestora. Elaborează planul anual naţional de testare şi întocmeşte lotul de testare întegistrat. Împreună cu Comisia SUT asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.

 

Numele, PrenumeleJucov Artiom
FuncţiaInspector principal
Telefon/Fax(022) 820815, 078301753
E-mailartiomjucov@anad.gov.md
Russian

Pages

Subscribe to Subdiviziuni